NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS!
  Serdecznie witamy wszystkich Gości naszej wizytówki.

  Parafia Rzymskokatolicka
  Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej
  w Szynwałdzie

  • Msze św. porządek zwykły

   codziennie 7.00;
   wieczorem środa i piątek o 18.00 (czas zimowy o godz.17.00)

  • Msze św. porządek świąteczny

   6.30, 7.45 – na Świniogórze, 9.00, 11.00, 16.00

  • Odpust parafialny

   Odpust ku czci Matki Bożej Szkaplerznej: Niedziela przed lub po 16 lipca
   Odpust na Świniogórze ku czci Matki Bożej Dobrej Rady - ostatnia niedziela kwietnia

 • Image
 • Terytorium parafii:

  Szynwałd, Świniogóra.

  Historia kościoła

  Parafia w Szynwałdzie powstała w I poł. XIV w. z fundacji rycerskiej. Pierwsza wzmianka o parafii pochodzi z 1350 r. i dotyczy zapłacenia przez parafię świętopietrza. Ze względu na brak jakichkolwiek dokumentów z tego okresu na temat parafii, historia owiana jest tajemnicą, której zapewne nigdy nie poznamy. Pewne jest jednak, że w I poł. XIV w. został wybudowany pierwszy kościół. Drugi kościół pw. Wszystkich Świętych został zbudowany w latach 1555-1561. W 1905 roku architekt Adolf Stapf sporządził dokładny opis ówczesnego kościoła, w którym czytamy: "Kościół parafialny w Szynwałdzie jest drewniany we węgły, zbudowany z drzewa miękkiego, na przyciesiach dębowych, deskami na zewnątrz oszalowany i gontem pokryty, a jak świadczy wyryty napis na drzwiach dębowych wchodowych do kościoła, zbudowany jest w połowie XVI wieku, bo w roku 1555 rozpoczęty, a w roku 1561 wykończony. Przed głównym wejściem do kościoła jest dzwonnica, która stanowi równocześnie przedsionek kościelny obszerny, bo 5,00 m szeroki a około 8,00 m długi, z którego przy jednej z bocznych ścian osobnym szalowaniem oddzielone są schody wiodące na wieżę do dzwonów. Nawa główna kościoła, w której pięć słupów wspiera część zwężoną w górze i wyżej wzniesioną powały kościelnej, jest długa 11,75 mb a szeroka 10,84 mb. Prezbiterium przed balaskami przeznaczone jeszcze dla ludu jest długie 4,27 m, a szerokie 7,15 mb ..."

  Z roku 1523 pochodzi pierwsza wzmianka o istnieniu szkoły w Szynwałdzie. Natomiast na pewno przed 1659 rokiem istniał również szpital. 13 sierpnia 1659 r. zostało potwierdzone przez biskupa krakowskiego Andrzeja Trzebieckiego Bractwo Szkaplerzne, erygowane przez ks. proboszcza Andrzeja Sławka.

  W roku 1840 na biskupa tarnowskiego został mianowany ks. Józef Grzegorz Wojtarowicz urodzony w Szynwałdzie, który kierował diecezją do roku 1850, kiedy został zmuszony przez władze zaborcze do rezygnacji. Postać tego wielkiego szynwałdzianina przypomina jego popiersie na pomniku w ogrodzie przed kościołem, jego portret w kościele oraz jego dar dla parafii - obraz św. Józefa, który obecnie znajduje się w zakrystii.

  W roku 1841 powstało Towarzystwo Wstrzemięźliwości, które było odpowiedzią na rozpijanie społeczeństwa w karczmach. Kres działalności karczm w parafii położył ks. Aleksander Siemieński, który w roku 1885 został proboszczem w Szynwałdzie. To właśnie na okres jego posługi w Szynwałdzie, która trwała do 1939 roku, nastąpił największy rozwój wsi i parafii. Posługę w parafii rozpoczął od walki z pijaństwem. W 1885 roku w Szynwałdzie istniały cztery karczmy, które były przyczyną nędzy i upadku gospodarczego mieszkańców. Likwidacja karczm nie odbywała się siłą tylko poprzez nawoływanie do bojkotu żydowskiego handlu i karczm. W tym celu ks. Siemieński założył sklep kółka rolniczego oraz różne spółki m.in. mleczarską i jajczarską. Ostatnia karczma została zlikwidowana w 1900 roku. Ks. Aleksander Siemieński będąc świętobliwym kapłanem, był jednocześnie społecznikiem ogromnie zaangażowanym w rozwój całej wsi. W roku 1891 sprowadza do Szynwałdu Siostry Służebniczki, które zajmą się opieką nad dziećmi w ochronce, odwiedzając chorych i prowadząc różnorakie kursy dla dziewcząt. W roku 1903 zostaje poświęcony nowy, murowany dom dla sióstr, w którym mieściła się kaplica, ochronka i szkoła ludowa. Dom ten, następnie w latach 1907 - 1909 został rozbudowany do obecnego kształtu, na potrzeby Szkoły Gospodyń Wiejskich. Już rok po przybyciu do Szynwałdu w 1886 r. nowy proboszcz zakłada orkiestrę i chór, co miało na celu zorganizowanie wolnego czasu dla młodzieży. W roku 1887 dzięki staraniom ks. Siemieńskiego powstaje w Szynwałdzie Ochotnicza Straż Ogniowa, w latach 1891-1892 zostaje wybudowany dom parafialny, w którym znajdowała się sala teatralna, gdzie były wystawiane przedstawienia przygotowane przez młodzież, sklep Kółka Rolniczego, mieszkanie dla sióstr i biblioteka. W roku 1895 zostaje otwarty Urząd Pocztowy. Natomiast w roku 1902 również dzięki niemu powstaje pierwsza w powiecie spółka oszczędnościowo-pożyczkowa. 1 września 1909 r. po wielu staraniach, dzięki poparciu Wincentego Witosa, została otwarta Szkoła Gospodyń Wiejskich, która działała do roku 1949. W latach 1910-1911 został wybudowany Dom ubogich, nad którym opiekę sprawowały siostry zakonne.

  Największym jednak dziełem ks. Aleksandra Siemieńskiego w Szynwałdzie była budowa nowego kościoła. Budowa rozpoczęła się w 1910 r. Mimo wielu trudności, między innymi spowodowanymi przez działania wojenne w czasie I wojny światowej po 26 latach budowy, w roku 1936 dokonano uroczystej konsekracji kościoła. Szczegółowo budowę kościoła opisano na stronie Nasz kościół.

  Tuż przed wybuchem II wojny światowej umiera ks. Aleksander Siemieński i zostaje pochowany w krypcie pod kaplicą cmentarną, a na jego następcę został mianowany ks. Piotr Kyrcz, dla którego Szynwałd był pierwszą i ostatnią placówką. Ks. Kyrcz dokończył dzieło rozpoczęte przez ks. Siemieńskiego wyposażając naszą świątynię. W roku 1947 dokonano uroczystego poświęcenia organów natomiast w latach 1958-1960 dokonano elektryfikacji kościoła, wykonano nagłośnienie oraz odremontowano wieżę kościelną. Zamknięciem wystroju kościoła była budowa dwóch bocznych ołtarzy św. Józefa i Matki Bożej Nieustającej Pomocy w 1963 r. Następcą ks. Kyrcza był ks. Stefan Zymuła. To dzięki niemu w bocznych nawach wykonano ławki oraz krzesła z przodu kościoła. Największym jego dziełem, któremu poświęcał wiele czasu była budowa kaplicy na Świniogórze. Budowa jej byłaby niemożliwa bez wsparcia jakie otrzymywano z RFN za pośrednictwem naszego rodaka ks. Stanisława Świdzińskiego. Uroczystego poświęcenia kaplicy dokonał bp Władysław Bobowski w 1985 r. Po ks. Zymule, w roku 1985 proboszczem w Szynwałdzie został ks. Zbigniew Ryznar. Dzięki jego ogromnemu zaangażowaniu udało się wykonać wiele ważnych robót. Wykonano nowe okna, nowe oświetlenie i nagłośnienie w kościele, nowy ołtarz i ambona, chodnik procesyjny wokół kościoła, system alarmowy, ogrodzenie kościoła, konserwacja wieży, wymiana pokrycia dachowego na połowie kościoła. Jednym z jego ważniejszych dzieł była budowa nowej plebani. Dzięki inicjatywie ks. Ryznara w roku 1994 Szynwałd świętował 650 lecie istnienia parafii. Pamiątką tego wydarzenia jest figura św. Józefa z tablicą pamiątkową na cokole. Ks. Ryznar zrezygnował z probostwa w Szynwałdzie w roku 1995, a jego następcą został ks. Jerzy Bubula. Jego dziełami było m.in. dokończenie remontu dachu na kościele, wykonanie nowej instalacji elektrycznej w kościele i nowej polichromii, odrestaurowanie Ołtarza głównego, wymiana ogrzewania w kościele i wykonanie elewacji na plebani. W roku 2007 zmarł ks. Bubula. Ks. biskup Wiktor Skworc mianował na jego następcę ks. Józefa Michalskiego, który kieruje naszą parafią po dzień dzisiejszy.

 • Duszpasterze

  • Ks. Józef Michalski

   proboszcz
   data święceń 1984-05-27
   w parafii od 2007-04-01

  • Ks. Stanisław Łukasik

   wikariusz
   data święceń 2018-05-26
   w parafii od 2021-08-27

  • Ks. Krzysztof Franczak

   wikariusz
   data święceń 2011-05-28
   w parafii od 2021-08-27

 • Dane adresowe parafii

  33-158 Szynwałd, Szynwałd 1